1024 682 Lars Petter Einarsson

17 nye mottak legges ned

Fra 1. mai varsles 17 mottak om at de legges ned. 11 er mottak for enslige enslige mindreårige og legges ned i sommerferien.

UDI har tidligere i vinter utsatt å legge ned flere asylmottak for enslige mindreårige, slik at beboerne ikke måtte flytte midt i et skoleår.

I mange mottak for enslige mindreårige har det vært en del uro det siste halvåret. For å legge forholdene best mulig til rette, har UDI utsatt å si opp avtaler med flere asylmottak for mindreårige tidligere i vinter.

– Vi ønsker at de mindreårige skal ha en så god hverdag som mulig. Så langt det lar seg gjøre, prøver vi derfor å unngå å flytte barn og unge midt i et skoleår. Når vi nå sier opp avtalen med elleve mottak, vil flyttingen kunne skje i løpet av sommerferien, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.

Under vurdering
Men hun understreker at UDI vil jevnlig gjennom hele året vurdere mottakskapasiteten for å oppfylle kravene til effektiv drift.

Fløtre takker driftsoperatører, mottak og lokalsamfunnene for å ha gjort en stor innsats med å huse asylsøkere, samt frivillige organisasjoner som har organisert aktiviteter for beboerne.

Flyttingen vil skje over noe tid og UDI legger opp til en størst mulig grad av forutsigbarhet for hver enkelt beboer.

Stadig færre beboere
I tillegg varsles seks ordinære mottak om at avtalene sies opp. Totalt sier UDI opp 445 plasser for mindreårige og 1030 ordinære plasser.

Siden mars i fjor har antallet beboere i alle mottak sunket fra 26.400 til 10.300 ved utgangen av mars i år. Årsaken er at det stadig kommer færre asylsøkere til Norge, og flere av beboerne blir enten bosatt i kommunene eller må reise ut av Norge.

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39.000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI 10.700 plasser. I tillegg kommer ankomstsenteret med 1000 plasser i Østfold.

Dette er fjerde gang UDI legger ned mottak så langt i år. I mars fikk fem mottak varsel om nedleggelse.

Ordinære mottak som nå legges ned:

Mottak Plasser Driftsoperatør Kommune
Volsdalen statlige mottak 240 Link as Ålesund
Skiboth mottak 160 Skibotn mottak as Storfjord
Kristiansand III 150 Kristiansand kommune Kristiansand
Porsgrunn mottak 150 Stiftelsen SANA Porsgrunn
Gjesdal mottak 180 Stiftelsen SANA Gjesdal
Sund mottak 150 Hero Norge as Sund

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   OG0-091   300-070   PEGACPBA71V1   300-206   300-320   1z0-434   300-209   EX300   70-461   70-347   OG0-091   JN0-360   EX300   350-030   70-461   200-120   HP0-S42   642-732   MB2-707   70-488   1Y0-201   OG0-091   300-320   70-410   JK0-022   70-483   400-051   MB2-704   640-911   EX300   200-355   9L0-066   JN0-102   NSE4   PMP   220-901   70-178   2V0-620   70-177   210-260   CAP   200-355   N10-006   SSCP   70-461   70-412   642-732   101-400   300-206   000-089   M70-101   MB2-707   000-105   200-125  , 200-310   70-412