1024 683 Lars Petter Einarsson

Nå er det bare 50 asylmottak igjen

UDI startet 2017 med 150 asylmottak og 13.400 beboere. Ved utløpet av året hadde UDI 50 mottak igjen med 5100 beboere.

Dette henger sammen med den kraftige nedgangen i antallet asylsøkere etter 2015.

UDI har i tillegg sagt opp kontrakten med flere av de rundt 50 mottakene. Ved utgangen av mars 2018 vil UDI derfor ha 27 ordinære mottak, inkludert fire integreringsmottak, og åtte mottak for enslige mindreårige – i tillegg til ankomstsenteret og transittmottak.

Frode Forfang.

– Vi planlegger for ytterligere nedbygging av mottakskapasitet i 2018, sier UDI-direktør Frode Forfang i en pressemelding.

3546 asylsøkere i 2017
I 2017 kom det 3546 asylsøkere til Norge, hvorav 1252 som ble hentet fra Italia og Hellas gjennom EUs ordning med relokalisering. De siste månedene i 2017 har asylankomstene vært så lave at man må tilbake til 1995 for finne sammenlignbare tall.

Hvis man ser bort fra de som ble relokalisert, var det i 2017 en nedgang i antall asylsøkere fra 2016. Dette gjelder for alle større nasjonalitetsgrupper med unntak av tyrkere, som hadde en klar økning.

Seks av ti fikk opphold
UDI behandlet i fjor 7 489 asylsøknader fra asylsøkere som har kommet de siste årene. Av disse fikk 59 prosent oppholdstillatelse i Norge. Hvis man holder utenfor de som kom fra et land i Dublin-samarbeidet, trygt tredjeland eller fikk saken sin henlagt, fikk 67 prosent opphold.

4703 familiemedlemmer fikk i 2017 tillatelse til å bli gjenforent med flyktninger i Norge. 2687 av disse kom fra Syria.

Usikkert fremover
Norge har i likhet med andre nordiske land opplevd en kraftig nedgang i antallet asylsøkere etter 2015, og alle unntatt Finland ligger på et lavere nivå enn før 2015. Samtidig fikk søreuropeiske land flere asylsøkere i 2017 enn i 2015. Mens Tyskland og andre land som fikk mange asylsøkere i 2015, er ankomstene nå på nivå med, eller høyere, enn de var før 2015.

– Situasjonen i andre europeiske land viser at det fortsatt er mange asylsøkere i Europa. Det er derfor grunn til å understreke usikkerheten om asylankomstene til Norge i årene fremover. Det er likevel ingenting foreløpig som tyder på at ankomstene til Norge vil endres vesentlig på kort sikt, sier Frode Forfang.

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   OG0-091   300-070   PEGACPBA71V1   300-206   300-320   1z0-434   300-209   EX300   70-461   70-347   OG0-091   JN0-360   EX300   350-030   70-461   200-120   HP0-S42   642-732   MB2-707   70-488   1Y0-201   OG0-091   300-320   70-410   JK0-022   70-483   400-051   MB2-704   640-911   EX300   200-355   9L0-066   JN0-102   NSE4   PMP   220-901   70-178   2V0-620   70-177   210-260   CAP   200-355   N10-006   SSCP   70-461   70-412   642-732   101-400   300-206   000-089   M70-101   MB2-707   000-105   200-125  , 200-310   70-412