924 616 Lars Petter Einarsson

UDI sier opp ytterligere 1610 mottaksplasser

UDI sier opp avtaler for 1610 mottaksplasser før 1. september, noe som innebærer at ytterligere åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere legges ned i løpet av året.

Bakgrunnen er at det fortsatt kommer få asylsøkere til Norge.

Borghild Fløtre.

– I tillegg er det flere mottak for enslige mindreårige som har mer ledig kapasitet enn forventet. Det skyldes blant annet at enslige mindreårige, som har fått opphold, nå kan bosettes i en kommune selv om deres identitet er udokumentert, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i en pressemelding.

– Veldrevne mottak
Alle mottakene som UDI nå benytter etter det siste året med nedbygging, har god kvalitet på tjenestetilbudet.

– Det betyr at når vi nå legger ned enda flere mottak, vil dette også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene. Det er synd, men samtidig er det ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å betale for plasser som ikke er i bruk, sier Fløtre.

Integreringsmottak, mottak som har tilrettelagte avdelinger og pilotmottak for kompetansekartlegging/selvregistrering skal ikke avvikles. De regionene som har avdeling for enslig mindreårige (EM) tilknyttet et ordinært mottak, opprettholder i utgangspunktet en slik avdeling. Beredskap, evnen til raskt å kunne bygge opp mottakskapasitet, er vektlagt særskilt. I den samlede vurderingen av mottakenes kvalitet inngår også returarbeid. Fordelingen mellom ulike typer driftsoperatører er vurdert på landsbasis i tråd med Stortingets vedtak i juni i år.

Sier opp 17 mottak
UDI sier opp kontrakter for drift av 1 290 ordinære plasser i åtte mottak:

 • Hamar, 140 plasser, Ormseter AS.
 • Hemsedal statlig mottak, 150 plasser, Hemsedal Statlig mottak as  (VAM AS).
 • Jarlen, Hemne, 180 plasser, Hero Norge AS.
 • Svolvær, 160 plasser, Mottaksdrift AS.
 • Vestvågøy mottakssenter, 160 plasser, Hero Norge AS.
 • Mandal mottak, 150 plasser, Mandal Statlig mottak for asylsøkere AS.
 • Solbakken, 130 plasser, Flora kommune.
 • Haugesund, 220 plasser, Hero Norge AS

UDI sier opp kontrakter for drift av 320 plasser for enslige mindreårige i ni mottak:

 • Hol mottak EMA, 40 plasser, Link AS
 • Hareid statlige mottak EMA, 30 plasser, Link AS
 • Sunndal mottak, EM avdeling I, 30 plasser, Sunndal kommune
 • Vestvågøy EM, 40 plasser, Hero Norge AS
 • Skillevollen EM mottak, 50 plasser, Rana Mottak as
 • Egdehall EM mottak, Gjerstad, 25 plasser, Egebo AS
 • Evje EM, 35 plasser, MD Solutions AS
 • Skei statlige mottak for EM, Jølster, 30 plasser, Norsk Mottaksdrift AS
 • Hå EM mottak, 40 plasser, Hero Norge AS

– UDI takker disse driftsoperatørene, vertskommunene og lokalsamfunn for deres store innsats for beboerne den tiden de har drevet disse mottakene, sier Fløtre.

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   OG0-091   300-070   PEGACPBA71V1   300-206   300-320   1z0-434   300-209   EX300   70-461   70-347   OG0-091   JN0-360   EX300   350-030   70-461   200-120   HP0-S42   642-732   MB2-707   70-488   1Y0-201   OG0-091   300-320   70-410   JK0-022   70-483   400-051   MB2-704   640-911   EX300   200-355   9L0-066   JN0-102   NSE4   PMP   220-901   70-178   2V0-620   70-177   210-260   CAP   200-355   N10-006   SSCP   70-461   70-412   642-732   101-400   300-206   000-089   M70-101   MB2-707   000-105   200-125  , 200-310   70-412