1024 681 Lars Petter Einarsson

UDI takker mottakene som blir lagt ned

I et debattinnlegg i flere medier takker avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI «alle som har bidratt til en bedre hverdag for asylsøkerne».

Her er hele innlegget hennes:

«Selv om det er rasjonelt og økonomisk riktig å legge ned mottak, er det alltid trist fordi det berører ansatte, beboere og mange lokalsamfunn.

Når vi nå legger ned mottak i Rogaland, vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til å gjøre beboernes hverdag best mulig. UDI og utlendingsforvaltningen har vært gjennom to år med ekstremt stor variasjon i ankomsttallene.

Rekordhøye 31.500 ankomster høsten 2015 stilte hele systemet overfor en prøve ingen kunne forutsi. Og det dramatiske fallet i ankomster i 2016, med drøyt 2500 hittil i år, var det heller ingen som så.

Et av UDI sine samfunnsoppdrag er å gi asylsøkere et nøkternt og forsvarlig botilbud mens de venter på svar på asylsøknaden. UDI skal drive mottaksvirksomheten på en kostnadseffektiv måte, som betyr å tilpasse kapasiteten til behovet. Når ankomstene nå er lave, og en stor andel av de som kom til landet i 2015 etter hvert bosettes eller returnerer, må mottakskapasiteten reduseres.

Dessverre er det ikke slik at vi dermed har mange helt tomme mottak rundt om i Norge, realiteten er at vi har mange «halvtomme» mottak, hvor mange bor eller jobber. UDI er selvfølgelig klar over at nedleggelsene av mottak oppleves som ubehagelig for beboere og ansatte. Vi skal gjøre det vi kan for å gjennomføre flytting til nytt mottak på en verdig måte. For enslige mindreårige vil vi være spesielt oppmerksomme, så de som er venner eller har andre relasjoner, i størst mulig grad kan flytte til samme mottak. Det vi ikke klarer å få til, er at ungdommer som går på skole, kan fortsette på samme skole.

Også andre berøres av nedgangen i antall asylsøkere. Ansatte, frivillige og kommuner har gjort en stor innsats for at beboere i en vanskelig livssituasjon, skal få dekket sine ønsker og behov. UDI har ikke noe direkte arbeidsgiveransvar for ansatte på mottak, men vi ønsker å gjennomføre prosessen på en måte som gir driftsoperatørene mulighet til en god avslutning av arbeidsforholdet for ansatte i mottak.

Kommunene har flere viktige oppgaver relatert til mottaksdriften. Jeg vil berømme vertskommunene i Rogaland for raskt å ha et tjenestetilbud klart for beboere i mottak. Nå som mottak legges ned, må kommunene redusere dette tjenestetilbud, og solid kompetanse og erfaring blir borte. UDI forstår at dette er krevende for de ansatte og for vertskommunene.

For mottakene er de frivillige en stor ressurs for aktivisering og støtte til beboere. UDI har over år lært seg å anerkjenne denne viktige innsatsen og vi har i år inngått intensjonsavtaler med flere av de landsomfattende organisasjonene. Formålet er økt aktivitet for beboerne i mottak.

Vi har i høst sagt opp avtaler for drøyt 10.000 plasser. Mottakene tømmes nå gradvis, slik at de er helt tomme i god tid før avtalene løper ut. De som må flytte til et nytt mottak, prøver vi å flytte internt i regionen, men dessverre må veldig mange flytte til andre regioner i Norge. Vi og mottakene har gode rutiner for dette, slik at beboerne får nødvendig oppfølging og hjelp til det praktiske ved flyttingen.

Mange beboere i mottakene har fått vedtak om opphold og skal bosettes. Vi samarbeider med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har ansvar for bosetting, slik at mange av de bosettingsklare forhåpentligvis kan flytte til sin nye hjemkommune.

Andre beboere har fått avslag på asylsøknad og skal returnere til hjemlandet. Dette er noe både politiet og UDI arbeider med året rundt. UDIs oppgave er å tilrettelegge for at flest mulig returnerer assistert til hjemlandet. Det gir mulighet for en verdig retur, og å planlegge reetablering i hjemlandet.

Det mest sannsynlige scenariet for 2017 er en videre nedlegging av mottak. Fortsetter antallet asylsøkere å holde seg på et lavt nivå, vil stadig flere plasser stå tomme etter hvert som flere beboere blir enten bosatt eller returnert. Men stiger antallet nyankomne asylsøkere mer enn hva mottakene har kapasitet til, vil vi måtte opprette nye mottak rundt omkring i Norge.

Som alle skjønner, styres dette av forhold i stor grad utenfor landets grenser. Og jeg forstår godt at dette berører lokalsamfunn i stor grad – både når vi oppretter og når vi legger ned mottak.

Men skulle vi igjen opprette et nytt asylmottak i Rogaland kommende år, både håper og tror jeg at kommuner og lokalsamfunn vil ta det imot på en god måte.»

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   OG0-091   300-070   PEGACPBA71V1   300-206   300-320   1z0-434   300-209   EX300   70-461   70-347   OG0-091   JN0-360   EX300   350-030   70-461   200-120   HP0-S42   642-732   MB2-707   70-488   1Y0-201   OG0-091   300-320   70-410   JK0-022   70-483   400-051   MB2-704   640-911   EX300   200-355   9L0-066   JN0-102   NSE4   PMP   220-901   70-178   2V0-620   70-177   210-260   CAP   200-355   N10-006   SSCP   70-461   70-412   642-732   101-400   300-206   000-089   M70-101   MB2-707   000-105   200-125  , 200-310   70-412