800 533 Lars Petter Einarsson

Usikkerhet om bruk av tvang i kommunale boliger

Det kommer frem i en ny rapport som Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) har laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Rapporten kartlegger bruk av rettighetsinngripende tiltak overfor personer som bor i kommunal bolig, egen bolig og private institusjoner med driftsavtale med kommunen.

– Bruk av tvang og tvangslignende tiltak overfor beboere i kommunale botiltak er et område vi har hatt lite innsikt i. Denne rapporten gir et viktig innblikk i beboere og helse- og omsorgspersonells opplevelse av utfordringer knyttet til tvangsbruk, sier avdelingsdirektør Anette Mjelde i Helsedirektoratet i en pressemelding.

  • Se rapporten her.

Bruk av tvang
Rapporten viser at både beboere og ansatte opplever at det blir brukt tvang og tvangslignende tiltak, men de er ikke alltid sikre på hva som er lovlig og nødvendig tvangsbruk. Tiltak som ansatte vurderer som nødvendige for å ivareta livsnødvendig omsorg for beboeren, kan samtidig oppleves som tvang for den enkelte beboer. Andre ganger brukes det tvang som åpenbart ikke er nødvendig og som skulle vært forebygget gjennom frivillige tiltak.

– Kommunene må sørge for mer bruk av forebyggende tiltak og frivillige løsninger, basert på et mer likeverdig samarbeid mellom brukere, pårørende og helsepersonell, sier Anette Mjelde.

De ansatte beskrev vanskelige avveininger mellom beboers rett til selvbestemmelse og rett til privatliv på den ene siden, og plikten til å yte helsehjelp på den andre.
De mest inngripende tiltakene skjedde overfor beboere som hadde de mest omfattende problemene: Kognitive funksjonsnedsettelser, kommunikasjonsproblemer, atferdsproblemer, selvskadingsproblemer, utviklingsforstyrrelser samt alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med rusmiddelbruk.

Inngripende tiltak
Overfor beboere med alvorlige rusproblemer ble det avdekket eksempler av utstrakt bruk av inngripende tiltak, inkludert adgangskontroll, besøkskontroll og rusmiddeltesting.

– Det bør satses videre på kunnskapsbaserte metoder og tjenestemodeller som ACT og FACT-team. Kommunen må ta i bruk kunnskapsbaserte metoder som dreier seg om å jobbe godt i hverdagssituasjoner, legge til rette for økt frivillighet og mestring av eget liv. Kommunen bør utvikle kompetansen i kommunal kontekst, samtidig som man har en kompetanseutveksling med spesialisthelsetjenesten. Kommunen og spesialisthelsetjenesten bør samarbeide tett om utfordringene brukerne står i. På den måten sikrer vi god forebygging og redusert tvangsbruk, i samsvar med tiltak og tilnærminger som er beskrevet i veilederen, Sammen om mestring, sier Anette Mjelde.

Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom NAPHA og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge. Både beboere og ansatte har vært representert gjennom hele arbeidet.

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   OG0-091   300-070   PEGACPBA71V1   300-206   300-320   1z0-434   300-209   EX300   70-461   70-347   OG0-091   JN0-360   EX300   350-030   70-461   200-120   HP0-S42   642-732   MB2-707   70-488   1Y0-201   OG0-091   300-320   70-410   JK0-022   70-483   400-051   MB2-704   640-911   EX300   200-355   9L0-066   JN0-102   NSE4   PMP   220-901   70-178   2V0-620   70-177   210-260   CAP   200-355   N10-006   SSCP   70-461   70-412   642-732   101-400   300-206   000-089   M70-101   MB2-707   000-105   200-125  , 200-310   70-412